NAKTIES ŽYGIS KLAIPĖDOS KRAŠTO SUKILIMUI 1923 m. PAMINĖTI 4-to laipsnio medalio projektas                        LKKSS  Klaipėdos  apskrities skyriaus  medalis " Klaipėdos  sukilėlių  keliais "                          Medalis "Klaipėdos sukilėlių keliais" -Lietuvos kariuomenės kūrėjų  savanorių sąjungos Klaipėdos apskrities                          skyriaus apdovanojimas, įteikiamas  asmenims už  pilnai įveiktą tradicinio žygio maršrutą  ir nuopelnus                          organizuojant  šiuos žygius.                          Medalio  ženklas   yra  apvalus,  33 mm  skersmens , pagamintas  iš vario-nikelio  lydinio.                          Averse pavaizduota: Klaipėdos miesto herbas, vidurinėje ženklo dalyje skydas su reljefiniu Vyčio Kryžiumi.                          Skydas apsuptas spinduliais , einančiais iš ženklo centro.                          Tarp vidinio ir išorinių  žiedų  reljefinis  užrašas:      ŽYGIS KLAIPĖDOS  SUKILĖLIŲ  KELIAIS .                          Visi  reljefiniai  iškilimai (Išskyrus spindulius)  0,5 mm aukščio. Spindulių aukštis 0,2 mm.                          Ženklo reversas lygus, be užrašų.  Išgraviruotas tik ženklo numeris. Medalis yra  keturių laipsnių . Visų laipsnių medalio ženklas yra vienodas. Skiriasi medalio kaspino spalvų deriniai :  Ketvirto laipsnio medalio kaspinas:  jūros bangos spalvos su geltona juostele ,  Trečio laipsnio medalio kaspinas:    jūros  bangos spalvos  su trim geltonomis juostelėmis,  Antro  laipsnio medalio kaspinas:    jūros spalvos juostelė su dviem plačiomis geltonomis juostelėmis ir trimis siauromis                                                         geltonomis juostelėmis,  Pirmo laipsnio medalio kaspinas:    jūros bangos spalvos  su trim plačiomis geltonomis  juostelėmis ir dviem geltonomis                                                         juostelėmis . Medalio "Klaipėdos sukilėlių keliais"  pakaitalas yra atitinkamo laipsnio  kaspino spalvų juostelė. Visų laipsnių Medaliu "Klaipėdos sukilėlių keliais" apdovanoja LKKSS Klaipėdos apskrities skyriaus valdybos   pirmininkas. Medalis  įteikiamas asmeniui, sumokėjusiam medalio , pakaitalo ir dėžutės gamybos kainą, pilnai įvykdė  žygio dalyviui keliamus   reikalavimus ir turi tai patvirtinančius dokumentus. Žygio organizatoriai, už nuopelnus organizuojant žygius, skyriaus valdybos sprendimu, gali būti apdovanojami antro laipsnio medaliu. Reikalavimai  medaliui gauti :  Ketvirto laipsnio medalis:  įveikus  vieno žygio "Klaipėdos sukilėlių keliais" maršrutą ir gavus pažymėjimą, Trečio laipsnio medalis  :  įveikus  tris žygius ir  pristačius  žygio dalyvio pažymėjimus, Antro laipsnio medalis   :  įveikus  penkis žygius ir  pristačius žygio dalyvio pažymėjimus, Pirmo laipsnio medalis  :  įveikus dešimt žygių ir  pristačius žygio dalyvio pažymėjimus. Apdovanotam medaliu asmeniui įteikiamas medalis, jo pakaitalas ir valdybos  pirmininko pasirašytas ir patvirtintas anspaudu  medalio liudijimas. Kiekvieno laipsnio medalis  asmeniui teikiamas tik  vieną kartą Asmenys apdovanoti medaliu, turi teisę jį nešioti tiek dėvėdami uniformą ,tiek civilinius drabužius. Nešiojami ir segami  kairioje  uniformos  arba švarko pusėje, laikantis galiojančių  apdovanojimų ir pasižymėjimo ženklų segimo ir nešiojimo  taisyklių. Medaliai  ir pakaitalai gaminami  už  žygio dalyvių lėšas. Apdovanojimo  reikalus ir apdovanotojų sąrašus  tvarko  LKKSS  Klaipėdos  apskrities skyriaus valdyba, valdybos pirmininko nustatyta tvarka.